2019-10-21, Pirmadienis
Reklaminis skydelis
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija
23
Geg 2019
PDF
Spausdinti
El. paštas

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2019–2020 MOKSLO METAMS

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, kad prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:
–    nuo š. m. vasario 7 d. 10 val. į I–IV gimnazines klases, 9–10 jaunimo ir specialiąsias klases, I–III socialinių įgūdžių ugdymo klases;
–    nuo š. m. vasario 12 d. 10 val. į 6–8 klases;
–    nuo š. m. vasario 19 d. 10 val. į 5 klases;
–    nuo š. m. vasario 26 d. 10 val. į 2–4 klases;
–    nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 1 klases.
Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio).

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

 

 

Sprendimas dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų 2019–2020 mokslo metų priėmimui nustatymo

Įsakymas dėl prašymų mokytis 2019–2020 mokslo metais registravimo pradžios

Klasių ir mokinių skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metams

Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas

Įsakymas dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo

 

 

INFORMACIJA DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS VYKDYMO


Informuojame, kad pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu bus vykdomas š. m. gegužės mėnesį:

GEGUŽĖS 6 d. 12 val. nutraukiamas prašymų informacinėje sistemoje registravimas;

GEGUŽĖS 8 d. vykdomas priėmimo I etapas. Šiame etape asmenys informuojami apie jiems priskirtas mokyklas sistemos žinute prašyme nurodytu elektroniniu adresu.
Gavę pranešimus ir pageidaujantys mokyti vaikus ar patys mokytis priskirtoje mokykloje, asmenys per 20 kalendorinių dienų mokykloms pateikia priėmimo dokumentus (žr. žemiau).
Jeigu asmenų netenkina priskirta mokykla, asmenys atsiųstame pranešime gali patvirtinti ketinimą dalyvauti priėmimo II etape. Tokiu atveju asmenys netenka vietos po I etapo priskirtoje mokykloje (mokyklų pasirinkimas nekoreguojamas);

GEGUŽĖS 15 d. vykdomas priėmimo II etapas. Šio etapo metu sistemoje generuojamos eilės į neužimtas ar atsilaisvinusias po I etapo mokymosi vietas. Asmenys apie jiems priskirtas mokyklas informuojami sistemos žinute prašyme nurodytu elektroniniu adresu. Į priskirtas mokyklas, asmenys per 20 kalendorinių dienų pateikia priėmimo dokumentus (žr. žemiau).
GEGUŽĖS 20 d. atnaujinamas prašymų informacinėje sistemoje registravimas.


Atsisakius priskirtų mokyklų po II etapo, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti į mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.
Nepatekus nė į vieną pasirinktą mokyklą, prašymą sistemoje reikia koreguoti ir pasirinkti mokyklą, kurioje yra laisvų vietų.
Informacija apie likusias laisvas vietas bus skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.


PRIĖMIMO DOKUMENTAI
Pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant, reikia pateikti šiuos dokumentus:
– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto;
– priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;
– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
– įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.


Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.


Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).


Informaciją apie priėmimo dokumentų pateikimo vietą, laiką mokyklos skelbia savo interneto svetainėse.


Savivaldybės administracija

 
23
Geg 2019
PDF
Spausdinti
El. paštas

Gegužės 21 d. progimnazijoje vyko 3–4 klasių mokinių viktorina „Ką aš žinau apie savo jausmus?“. Viktorinos metu mokiniai dirbo grupėse, kalbėjosi apie jausmus ir emocijas, atliko įvairias užduotis. Mokiniai ne tik gilino savo žinias, bet ir smagiai praleido laiką. Dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais bei saldžiomis dovanėlėmis. Viktoriną organizavo psichologė Neringa Sakalauskaitė ir specialioji pedagogė Ineta Klungevičienė.

 

2019-05-23

 
22
Geg 2019
PDF
Spausdinti
El. paštas
Gegužės 16 dieną Gedminų progimnazijoje mūsų progimnazijos 4b ir 4d klasės mokinės: K. Bruožytė, P. Budreckytė, U. Gramavičiūtė, K. Jonkutė, G. Jurelevičiūtė, A.  Kontautaitė, S. Kontautaitė, A. Kucevičiūtė, V. Šeputytė, R. Tamašauskaitė, R. Želvytė (mokytoja D. Kačenauskienė) ir neformaliojo vaikų švietimo programos „Muzika kitaip“ 5–8 klasių mergaitės:  L. Gudžiūnaitė, E. Virketytė, G. Rudytė, A. Kaunaitė, U. Skurdauskaitė, Ž.  Šulcaitė ir O. Nomgaudė (mokytoja V. Prikockienė) dalyvavo vaikų ir jaunimo instrumentinių ansamblių festivalyje „Vaikystės vėjas“. Šiame festivalyje ketvirtų klasių mokinės fleitomis atliko du kūrinius – „Modelado de este lado“ ir „Musa de la vientos“ o „Muzika kitaip“ mergaitės –pagrojo  „Linksmasis smuikininkas“ bei „Rokenrolas“. Festivalio organizatoriai siekė populiarinti ansamblinį muzikavimą, skatinti vaikų ir jaunimo bei jų pedagogų kūrybinę iniciatyvą ir bendradarbiavimą. Jiems tai pavyko, mokiniai turėjo galimybę parodyti, ką patys sugeba, bei pasiklausyti ir  pasižiūrėti kitų mokyklų instrumentinių ansamblių pasirodymus.
 
20
Geg 2019
PDF
Spausdinti
El. paštas

leidyklos  projektų MINECRAFT, kurio metu galėjo išbandyti naują būdą, kaip sudominti jaunąją kartą. Šis projektas apima  4 mokomuosius dalykus – matematiką, lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą ir informatiką. Dvi savaites trukusių bandymų metu, pirmokams MINECRAFT žaidime teko atlikti tokias užduotis kaip painaus labirinto įveikimas išmokus atskirti „b“ ir „p“ garsus, skaičių sekos sudėliojimas trimatėje erdvėje ar sveikų produktų rūšiavimas virtualiame turgelyje.

MINECRAFT – tai loginis mąstymas, erdvės pajautimas ir meniniai sugebėjimai. Vaikams šio žaidimo aplinka yra lengvai suprantama, tad tai puiki galimybė joje pateikti mokomąją medžiagą. Žaidybinė edukacija dera su technologinėmis naujovėmis, moko skaitmeninio raštingumo.

 

IMG_20190510_101612 IMG_20190510_102408

 
15
Geg 2019
PDF
Spausdinti
El. paštas

Gegužės 6 d. Pasaulinė pašto sąjunga ir Lietuvos paštas kvietė Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 7b klasės mokinę Agnę Rimkutę ir jos mokytoją Aretą Tamošaitienę į Vilnių, Susisiekimo ministeriją, atsiimti dovaną už gerą darbą dalyvaujant tarptautiniame jaunimo epistolinio rašinio konkurse. Susisiekimo ministras Rokas Masiulis geriausius rašinius parašiusiems mokiniams įteikė apdovanojimus, mokytojams LR vėliavas ir linkėjo toliau siekti geriausių rezultatų. Šiemet viso pasaulio mokiniai buvo kviečiami atsakyti sau, kas yra jų gyvenimo didvyriai ir apie juos parašyti laiške.

 

2019-05-15

 
14
Geg 2019
PDF
Spausdinti
El. paštas

Gegužės 7 d. „Verdenės“ progimnazijos ketvirtokai sulaukė draugų iš Gedminų progimnazijos. Jau šeštus metus šios mokyklos bendradarbiauja ir vykdo „We are Friends“ projektą. Renginio metu vyko draugiška viktorina-popietė „Things you know about the UK“.  Viktorinos metu abiejų mokyklų komandos, susiskirstę į mišrias grupes, atliko įvairias užduotis, demonstravo anglų kalbos žinias, gebėjimą bendrauti angliškai.

Viktoriną organizavo ir užduotis ruošė anglų kalbos mokytojos Kristina Galdikė ir Skina Lekšienė.

 

IMG-6967 20190507_135834

 
14
Geg 2019
PDF
Spausdinti
El. paštas
 
10
Geg 2019
PDF
Spausdinti
El. paštas

2019-05-10

Gegužės 9 d. progimnazijoje 7–8  klasių mokiniai  rašė bandomąjį Europos egzaminą, skirtą Europos dienai paminėti. Egzaminą progimnazijoje organizavo geografijos mokytoja G. Bielskienė. Geriausiai užduotis atliko šie mokiniai:
1.    Žymantė Kornišova, 7c klasė
2.    Tautvydas Ruseckas, 7c klasė
3.    Paulius Lukošius, 7c klasė
Sveikiname!

 
09
Geg 2019
PDF
Spausdinti
El. paštas

Šių metų balandžio 10 d. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas „Dailus raštas akį glosto 2019“. Mūsų progimnaziją konkurse atstovavo 2c klasės mokinė Laura Kulbokaitė, 3a klasės mokinė Gabrielė Balsytė, 4b klasės mokinė Izabelė Davidavičiūtė. III vietą miesto mokinių tarpe laimėjo 3a klasės mokinė Gabrielė Balsytė. Konkursui mokinę  ruošė mokytoja Violeta Ramanauskienė. Sveikiname ir didžiuojamės.

 

20190410_133659

 
Puslapis 2 iš 89

PASIRINKITE KALBĄ

Mokyklos rekvizitai

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija
Biudžetinė įstaiga
Mokomoji kalba – lietuvių kalba
Adresas: Kretingos g. 22,  Klaipėda
Tel./faks.: (8  46)  41 09 77
El.paštas: verdene@gmail.com
Juridinio asmens kodas:
195472849
Duomenys apie progimnaziją
kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Mano dienynas

d

Progimnazijos Mano dienyno administratorė –

mokytoja Irina Danilienė

i.daniliene@gmail.com

Elektroninio dienyno administratoriaus darbo laikas

Pamokų laikas

1.  8.00–8.45 
2.  8.559.40
3.  9.5510.40
4.  11.0011.45
5.  12.0512.50
6.  13.0513.50
7.  14.0014.45

Verdenės progimnazija


EMOKYKLA

emokykla-logo

Pirmokų priėmimas

Norėdami sužinoti apie pirmokų priėmimą, spauskite čia.

Dėl paramos mokyklai

Prašome paremti mokyklą. Plačiau skaitykite čia.

Statistika

Turinio peržiūrėjimai : 642941

SOCIALINIAI PARTNERIAI

Prisijungę

Mes turime 35 svečius online

Paslaugos teikėjas

Litnet

Švietimo įstaigoms nemokamos interneto paslaugos

Mukis

Reklaminis skydelis

Draugiškas internetas

Reklaminis skydelis

EMOCINIO INTELEKTO UGDYMO PROGRAMA

vytautas_magnus

sveikatiada

Sveikatiada_logotipas

Augink, rūpinkis, mylėk

augink

Naršydami Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Skaityti daugiau.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk