15
Sau 2015
Spausdinti
Pirmininkė – Aurelija Kurmiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pirmininko pavaduotoja – Jolanta Bliūdžiuvienė, socialinė pedagogė.
Sekretorė – Laima Gurskaitė, pradinių klasių mokytoja.

Nariai:

Ineta Klungevičienė, specialioji pedagogė;
Gintarė Staponaitė-Dargevičienė, psichologė;
Neringa Sakalauskaitė, psichologė; 
Ingrida Kasputytė, logopedė;
Asta Mežetienė, pradinių klasių mokytoja;
Rasa Linkovė, technologijų mokytoja;
Auksė Norvaišienė, istorijos mokytoja.