Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2020 m. II ketvertį
Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius, 2020 m. Birželio 30 d. ataskaita
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. Birželio 30 d. ataskaita
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. IV ketvertį
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. Gruodžio 31 d. ataskaita
Skip to content