Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, metinė ataskaita
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. IV ketvertį
Skip to content