Konkursai ir Laisvos darbo vietos

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje laisva logopedo darbo vieta.

Reikalavimai:
aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
1.2. gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
1.3. mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
1.4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais, globėjais (rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
1.5. išmanymas Bendrųjų ugdymo programų ir išsilavinimo standartų.

 1. Privalumai:
  2.1. Logopedo darbo patirtis mokykloje;
  2.2. Geri raštvedybos įgūdžiai.
  2.3. Geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai.
  2.4. Projektinio darbo patirtis
  2.5. Rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
  2.6. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 2. Pretendentas privalo pateikti:
 3. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 6. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį)..
 7. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
 8. Pretendentas pristato dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu Kretingos g. 22, Klaipėda, LT-92211
  Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: Kretingos g. 22, Klaipėda.
  Dokumentų priėmimo pabaiga – 2020 m. kovo 16 d. 15.00 val.
  Pareigybės pavadinimas: logopedas;
  Darbo krūvis (val. per savaitę): 0,5 etato (11,5 sav. val.);
  Darbo sutarties rūšis: terminuota.
  Darbo užmokestis: nuo 962 Eur (neatskaičius mokesčių).
  Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje laisva specialiojo pedagogo darbo vieta.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
  1.2. išmanymas individualizuotų ir pritaikytų programų rengimo principų, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų;
  1.3. išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
  1.4. išmanymas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų, gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
  1.5. gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 2. Privalumai:
  2.1. Specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje;
  2.2. Geri raštvedybos įgūdžiai.
  2.3. Geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai.
  2.4. Projektinio darbo patirtis.
  2.5. Rekomendacija arba motyvacinis laiškas.
  2.6. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 3. Pretendentas privalo pateikti:
 4. Sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 8. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
 9. Pretendentas pristato dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu Kretingos g. 22, Klaipėda, LT-92211
  Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje adresu: Kretingos g. 22, Klaipėda.
  Dokumentų priėmimo pabaiga – 2020 m. kovo 16 d. 15.00 val.
  Pareigybės pavadinimas: logopedas;
  Darbo krūvis (val. per savaitę): 1 etatas (23 sav. val.);
  Darbo sutarties rūšis: terminuota.
  Darbo užmokestis: nuo 481 Eur (neatskaičius mokesčių).
  Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77
Skip to content