Konkursai ir Laisvos darbo vietos

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje laisva specialiojo pedagogo darbo vieta.

 1. Reikalavimai:
  1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
  1.2. išmanymas individualizuotų ir pritaikytų programų rengimo principų, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų;
  1.3. išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
  1.4. išmanymas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų, gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
  1.5. gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 2. Privalumai:
  2.1. Specialiojo pedagogo darbo patirtis mokykloje;
  2.2. Geri raštvedybos įgūdžiai.
  2.3. Geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai.
  2.4. Projektinio darbo patirtis.
  2.5. Rekomendacija arba motyvacinis laiškas.
  2.6. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti šiuolaikiškai.
 3. Pretendentas privalo pateikti:
  Gyvenimo aprašymą.
  Išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (atėjus į pokalbį).
 4. Atrankos būdas – (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).
 5. Pretendentas atsiunčia dokumentus el. paštu verdene@gmail.com
  Dokumentų priėmimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 28 d. 15.00 val.
  Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas;
  Darbo krūvis (val. per savaitę): 1 etatas (23 sav. val.);
  Darbo sutarties rūšis: terminuota (darbuotojo vaiko priežiūros atostogų metu) 2020–2021 m. m.
  Darbo užmokestis: nuo 481 Eur (neatskaičius mokesčių).

Informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė, tel. (8 46) 41 09 77

Skip to content