Priėmimas

Informacija dėl priėmimo į mokyklas 2019‒2020 mokslo metams

Sprendimas dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų 2019–2020 mokslo metų priėmimui nustatymo
Įsakymas dėl prašymų mokytis 2019–2020 mokslo metais registravimo pradžios
Klasių ir mokinių skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metams
Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas
Įsakymas dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo
Skip to content