Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė ‒ Ineta Klungevičienė, 107 kab.

Darbo laikas 2018‒2019 m. m.

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienisPietų pertrauka
Nekontaktinės
15.00–16.00
Nekontaktinės
15.00–16.00
Nekontaktinės
15.00–16.00
Nekontaktinės
15.00–16.00
Nekontaktinės
11.00–12.00
I-IV 12.00–12.30
V 11.00-11.30
Kontaktinės
8.00–12.00
Kontaktinės
8.00–12.00
Kontaktinės
8.00–12.00
Kontaktinės
8.00–11.00
Kontaktinės
8.00–11.00

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas
Lankstinukas „REKOMENDACIJOS DIRBANT SU ĮVAIRIAS NEGALIAS TURINČIAIS VAIKAIS“
INOVATYVIŲ MOKYMO (-SI) METODŲ IR IKT TAIKYMAS
SPECIALIŲJŲ UGDYMO (SI) POREIKIŲ MOKINIŲ MATEMATIKOS MOKYMO YPATUMAI
PRADINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMO REKOMENDACIJOS
PAGRINDINIO UGDYMO 5-10 KLASIŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PRITAIKYMO REKOMENDACIJOS
Skip to content